Yönetim Kurulu


YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Asıl Üyeler
Temsil Ettiği Kurum Adı
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Temsil Ettiği Kurum Adı
1- Uğur KAPAR (Kaymakam) Afyonkarahisar İl Özel İdaresi
1- Muzaffer GÖLER
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi
2- Adnan DEMİREL İscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
2- Banu BEKİŞOĞLU
İscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
3- Ahmet ŞAHİN
İscehisar Belediyesi 3- Ramazan DEMİREL
İscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
4- Necmettin AYYILDIZ
İscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
4- Sadık SELEK
İscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
5- Cihat ÖZCAN
İscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
5- Osman GÜNEŞ
İscehisar Belediyesi


TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ
(İmza sirkülerinde yer alan isimler)
Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur KAPAR (Kaymakam)
Yön. Kur. Başkan Vekili
Adnan DEMİREL
İMİOSB Müdürü Muhammed BACAKSIZ


ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜST KURULUŞU (OSBÜK) ÜYELERİMİZ
Asıl Üyeler
Temsil Ettiği Kurum Adı
Yedek Üyeler
Temsil Ettiği Kurum Adı
1- Adnan DEMİRELİscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
1- Cihat ÖZCAN
İscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
2- Necmettin AYYILDIZİscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
2- Banu BEKİŞOĞLU
İscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı
3- Metin MERCAN
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası3- Muzaffer GÖLERİscehisar Mermer İhtisas OSB Katılımcısı