Ekonomi Bakanlığı UR-GE Projesi Hazırlama ve Uygulama Destekleri

Uluslararası Rekabet için Araştırma ve Geliştirme Merkezi

URAGEM, sektörel rekabetin geliştirilmesi alanında işbirliği kuruluşlarına proje hazırlama, ihtiyaç analizi ve proje uygulama danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. URAGEM sektörel dernekler, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri için farklı sektörlerde UR-GE Projesi hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını başarı ile yürütmektedir.

 İşletmeler için küresel rekabet koşularının yanı sıra sektörel değişimleri anlamak, sektörel trendleri bilmek, müşteri beklentilerini ve pazara giriş koşullarını anlamak kritik öneme sahiptir. Ekonomi Bakanlığı işletmelerin değişen koşullara uyum sağlaması, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle sürdürülebilir ihracat  yapabilmeleri için işletmeleri işbirliği kurumları önderliğinde hazırlanan UR-GE Projeleri ile üç yıl süre ile desteklemektedir.

 Proje kapsamına alınan işletmeler ihtiyaç analizi ile belirlenecek alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmekte ayrıca üç yıl boyunca gerçekleştirilecek olan yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinde yer alabilmektedir. UR-GE Projeleri kapsamında üç yıl boyunca gerçekleşecek tüm faaliyetleri % 75 oranında desteklemektedir.

 Odalar, sektörel dernekler, ihracatçı birlikleri gibi işbirliği kuruluşları tarafından başvurusu yapılan projeler ile üye işletmeler kümelenme yaklaşımı ile, hedef odaklı faaliyetler geliştirerek proje devam ederken ihracat pazarlarına girebilmekte, mevcut pazarlarda pazar paylarını geliştirmekte aynı zamanda işletmelerinin üretim, yönetim, tasarım ve pazarlama alanlarında kabiliyetlerini geliştirme olanağı bulmaktadır.

İlgilenen Katılımcılarımızın dikkatine...