Zafer Kalkınma Ajansı Güdümlü Projesi OSB mizde Uygulamaya Başladı

          TR33 Bölgesinde Zafer Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği İle desteklenecek olan ve mermer sektörünü ilgilendiren Türkiye'nin ilk projesi Mermerde Yüksek Verim Yüksek Katma Değer Projesi olarak Valimiz Sayın Hakan Yusuf Güner'in desteğiyle uygulanmaya başlanacaktır. Bu kapsamda Türkiye'nin İlk Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olan İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yönetim kurulu toplantısı Valimiz Hakan Yusuf Güner'in başkanlığında gerçekleştirildi.
Valimiz Hakan Yusuf Güner'in öncülüğünde Mermer Katma Değerinin Artırılması Projesi için düzenlenen toplantıya Kaymakamımız Ali Altınkaynak, İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik, İscehisar Mermer İhtisas OSB Müdürü Muhammed Bacaksız ve yönetim kurulu üyeleri ile mermer sektöründe faaliyette bulunan iş adamları katıldı.

Proje iştirakçisi Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof.Dr. Belkıs Özkara proje ile ilgili bir sunum yaptı.

İscehisar Mermer İhtisas OSB'nin bugünden itibaren görülmemiş bir ilerleme kaydedeceğini belirten Valimiz Hakan Yusuf Güner; "Hepinizin bildiği gibi Zafer Kalkınma Ajansı'nın bu ilk güdümlü projesine İscehisar Organize Sanayi Bölgesinde start verildi. Bu projenin adı Mermerde Kalitenin ve Katma Değerin Arttırılması Projesidir. Bu proje yaklaşık 6 milyonluk bir projedir. Bununla ilgili bir şirket kurulacak, bu şirket üzerinden de bu iş ve işlemler yürütülecektir. Bu şirket Afyonkarahisar'ın ve İscehisar'ın öz ve öz malı olacaktır. İnşallah güzel bir sistemin oluşturulacağına inanıyorum. Arkadaşlarımız mermercileri ile mermer sektöründe uğraşanların katılımı ile güzel bir şirket yapısı oluşturuyorlar ve bunun çalışmalarını yürütüyorlar. Burada bunun toplantısını yaptık. Bu proje Afyonkarahisar iline, mermercilere ve hususi ile de İscehisar'a 5 milyonluk ciddi bir katma değer oluşturulmasını temin edeceği gibi kaliteyi sağlayacak bir sistemin oluşturulmasının alt yapısını ve şirketini de oluşturacaktır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, bütün sanayicilerimize, Mermerciler Derneğine, Ticaret ve Sanayi Odamıza, ABİGEM'e ve bu işin içerisinde yer alan İl Genel Meclis üyesi kardeşlerime ve hususi ile de Organize Sanayi Bölge Müdürümüz ile üniversiteden hocamıza teşekkürlerimizi iletiyorum. Kaymakam beye de bu işe mihmandarlık ettiği için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Adeta AFJET modeli gibi bu şehrin ve İscehisar'ın geleceğine tanıklık yapacak, mermercilerin torunlarına iyi bir uygulama mirası olacak ve devir edecek bir sistemin arayışı içerisindeyiz. İnşallah bunun katkısını da mermerciler ve bu yönetim oluşturacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını dilerken, Allah devletimize, milletimize, hükümetimize zeval vermesin diyorum. "dedi.

Kaymakamımız Sayın Ali Altınkaynak proje hakkında bilgi vererek " Projenin başvuru sahibi İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olup, proje kapsamında kurulacak merkezden, OSB' de yer alan ve alacak olan tüm mermer işletmeleri faydalanacaktır. Projenin ortağı ise yeni kurulacak Mermercilik Eğitim, Tanıtım ve Araştırma - Geliştirme Merkezi Anonim Şirketi (METAM) olacaktır. METAM Kamu yararı güden bir anonim şirket olarak kurgulanacak; İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Afyonkarahisar - İscehisar Mermerciler Derneği ve mermer sektöründe faaliyet gösteren işletmeler kurulacak firmanın ortakları olacaktır. Şirketin hissesinde, yönetim ve karar alma mekanizmasında 4562 sayılı OSB Kanununun Uygulama Yönetmeliğinin 114' üncü maddesi gereğince çoğunluk daima kamu kurumlarına ait olacaktır. Söz konusu şirketin ortakları ve ortaklarının üyeleri, projenin faydalanıcıları arasındadır.

Proje başvuru sahibi ve yürütücüsü İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olmakla birlikte, imzalanacak olan protokolle inşa edilecek olan merkezin proje tamamlandıktan sonra yürütücüsü Mermercilik Eğitim, Tanıtım ve Araştırma - Geliştirme Merkezi Anonim Şirketi (METAM) olacaktır.

Kurulacak merkezin bir kümelenme etkisi yaratması istendiğinden, METAM' da hisse sahibi olmasalar bile oluşturulacak garanti markasının şartlarını yerine getiren tüm mermer işletmeleri merkezin faaliyetlerinden belirlenecek usul ve ilkeler doğrultusunda faydalanabileceklerdir. Dolayısıyla, tüm mermer işletmeleri projenin potansiyel faydalanıcısı konumundadır.
Proje sektördeki firmalar arasındaki işbirliği ve aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odası, Üniversite gibi Kurumların sektörlerin işbirliği için bir model oluşturacaktır.


Projenin toplam maliyeti yaklaşık 5.700.000,00-TL olacak olup; %75 Zafer Kalkınma Ajansı Destekli, %25' de proje sahibi ve ortakları tarafından karşılanacaktır. 
Proje 24 ay içerisinde tamamlanacaktır.

Projenin genel hedefi: Projenin genel hedefi düşük teknolojili bir sektör olarak tanımlanan mermer sektöründe yeni ürünler geliştirmek, ara ve uç ürünler üretmek ve pazarlama olanaklarını geliştirmek suretiyle üretilen katma değeri arttırmaktır.

Projenin Amaçları:
1. Mermerin çıkarma, işleme ve üretim süreçlerine ilişkin farkındalığı arttırmak suretiyle üretim sürecinin verimliliği artırmak, fireleri azaltmak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak.
2. Mermer üretim süreçlerinde ve üretilen ürünlerde kalite güvence ve sertifikasyon uygulamalarını yaygınlaştırmak.
3. Sektördeki üretim, eğitim ve araştırma alanlarında üniversite - sanayi işbirliğini arttırmak; karşılıklı bilgi ve teknoloji transferini sağlamak.
4. Sektörde sertifikasyon temelli ortak bir marka oluşturmak suretiyle üretilen katma değeri arttırmak ve sektördeki firmaları akredite bir ortak marka çevresinde birleştirmek.
5. Ortak pazarlama birimleri aracılığıyla KOBİ' lerin pazarlama ve ihracat kapasitelerini/becerilerini geliştirmek.
6. Firmaların teknolojik yeniliklere adaptasyonunu hızlandırmak; bilgi teknolojilerine dayalı üretimin yaygınlaşmasına yönelik eğitim faaliyetleri geliştirmek ve uygulamak.
7. Mermeri işlemenin geleneksel usullerinden farklı olarak tasarım odaklı ve yüksek teknolojili uç ürün geliştirmeyi teşvik etmek.
8. Ortak veri tabanları ve satış portalları geliştirmek suretiyle pazarlama süreçlerinde firmalar arası işbirliğini geliştirmek.
9. Sektörün yeni pazarlara entegre olmasını sağlamak.
10. Yeni tasarımların üretilmesini, akradite edilmesini ve kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak.
11. Kurulacak merkezde, aşağıdaki ürün ve hizmetler sunulacaktır. (METAM' a veya ortaklarına üye olmayan firmalarda, belirlenecek ücretleri ödemek karşılığında bu hizmetlerden faydalanabileceklerdir.)
a. Firmalara mermer çıkarma, işleme ve üretim süreçlerinde verimliliği arttırmaya ilişkin danışmanlık sağlanması.
b. Firmalar arasında kalite güvence ve sertifikasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla danışmanlık sağlanması.
c. Firmalar ve üniversite arasında karşılıklı bilgi ve teknoloji transferinin sağlanmasına yönelik danışmanlık verilmesi.
d. Sektörel bir marka oluşturulması, söz konusu markanın yaygınlaştırılması ve pazarlamasının yapılması.
e. Firmaların ara ve uç ürünlerinin akreditasyon süreçlerinin üniversite işbirliğinde yürütülmesi.
f. Firmaların mevcut elemanlarının becerilerinin arttırılması amacıyla uygulamalı mesleki ve teknik eğitim verilmesi.
g. Firmalara uç ürünlerin geliştirilmesi aşamasında tasarım hizmeti sunulması.
h. Geliştirilecek ortak veri tabanı ve satış portalı üzerinden ve istihdam edilecek satış elemanları aracılığıyla firmalara pazarlama desteği sağlanması projenin amaçları arasındadır.
Projede "Mermerde Yüksek Verim Yüksek Katma Değer" yerel ekonomik büyüme ve kalkınma ortamının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Afyonkarahisar İlinde belirleyici olan mermer sektöründe; uzmanlaşma, araştırma ve geliştirme ve markalaşmaya önem vererek sektörün katma değeri yüksek ve yenilikçi bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.

TR33 Bölgesi 2014 - 2023 Bölge Planı' nda mermer sektörünün Afyonkarahisar ve Bölge için önemi vurgulanmış olup, Bölgenin mermer üretimindeki potansiyeli ortaya konulmuştur. Ayrıca projenin hayata geçmesiyle, belirtilen öncelikler ve altlarında yer alan sektörle ilgili alınacak tedbirlerin tamamının hayata geçirilmesine yönelik önemli gelişme sağlanacaktır. Proje kapsamında yer verilecek faaliyetler, Bölge Planı' nda tedbirlerin altında yer alan müdahale ve projelerle de doğrudan örtüşmektedir.
Ulusal Plan ve Stratejiler ile olan ilişkileri bakımından da; Madencilik ve özellikle de mermer sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ile de doğrudan örtüşmektedir. Proje eğitim, kalite geliştirme, uç ürün üretimini arttırma, markalaşma ve ihracatın artırılması hedefleri bakımından tüm ulusal planları desteklemektedir.
Bu proje, IPA kapsamında finanse edilen " TR33 Bölgesinde Çalışan ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Operasyonu" ile tamamlayıcı konumundadır.
Proje kapsamında kurulacak merkezin eğitim fonksiyonu, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından IPA fonlarından alınan destekle kurulacak Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme merkezi ile birbirini tamamlayacaktır. Kurulacak merkez sayesinde, Zafer Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulacak İnsan Kaynakları Merkezinin mermer sektörüne yönelik eğitimleri uygulamalı olarak da verilecektir.
Kurulacak olan tesisin öncelikle Ülkemize, TR33 Bölgesine, Afyonkarahisar İlimize, İscehisar İlçemize ve öncelikle de mermer sektöründe faaliyet gösteren ve gösterecek olan bütün firmalarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi